Nervsnittningar förekommer även i Sverige

I detta förhör, med veterinären Flemming Winberg, som hölls under den första dagens förhandlingar i Överdomstolen, framkom intressant information. Precis som Trottosport i sin skriftliga redogörelse från onsdagen redan berättat om; sägs här att det också i Sverige utförs nervsnittningar vid ingrepp, bara att det sker på andra vis än i fallet med Propulsion i USA.

Förhöret var åberopat av ST till styrkande av ST:s talan, men frågan är om det var till gagn för dem?

I försvarets utfrågning av Winberg bekräftar han alltså att det förekommer nervsnittning vid till exempel gaffelbandsoperationer. Varifrån hästar alltså kommer tillbaka ifrån och ofta kommer till start igen. En fråga att ställa sig därmed är – spelar det någon roll vilka nerver på en travhäst som snittas?

Hör denna del av förhöret nedan.

Henrik Ingvarsson

Växte upp i den kritvita travfläcken Blekinge, men lyckades via en halvkringlig väg på något vis ändå ”trilla dit” i tidiga tonår.

follow me