Känslosamt vid Propulsion-förhandlingarnas första dag

Så var dag ett avslutad, av de så länge emotsedda förhandlingarna i det så kallade Propulsion-målet. I den andra instansen Överdomstolen, som efter den stängda STAD-diton denna gång – på femte våningen i Hästsportens Hus vid Solvalla – pågår inför ett tiotal åhörare, mestadels journalister. Däribland jag för min del för Trottosports räkning, vi som tillhört dem som försökt gräva och forska mest i den här historien.

Dagen inleddes med att Överdomstolen (ÖD) gick igenom beslutet från STAD (Svensk Travsports Ansvars- och disciplinnämnd) och därefter vilka yrkanden respektive sida inför ÖD har:
Där Svensk Travsport (ST) för sin del pekar på att Daniel Redén ska dömas för det strikta tränaransvaret och utdömas ett bötesbelopp på 100.000 kronor.

Medan Daniel Redén via advokaten Jesper Arvenberg helt vill frikännas från ansvar för det som man uttrycker som det ”påstådda ingreppet” ’nerved’. Vilket ska ha utförts av den New Jersey-stationerade veterinären Patricia M. Hogan den 27 april 2015. Arvenberg upprepar ett flertal gånger just ”påstådda ingreppet”; och dagen ska också i mångt om mycket handla om i vilken utsträckning Propulsion haft känsel eller inte i sina framhovar. Efter de fem centimeter hov som tagits bort med hjälp av laser av veterinär Hogan, enligt vad ST lägger fram ”efter en historik av kronisk hälta”. ST genom Göran Wahlman framställer vidare att Daniel Redén borde varit medveten om ingreppet ”nerved” på hästen, till exempel på grund av att han varit inne och tittat på det amerikanska travförbundets sajt på Propulsion, gjort en slagning på hästen den 22/8-2015, cirka tre veckor efter köpet, där det enligt ST ska ha framgått. Enligt ST är det också tränarens strikta ansvar att inför exempelvis utlandsstarter se till att hästen tävlar enligt reglementet; ST:s roll för ett sådant är enbart för att påvisa att aktuell travare inte är belagd med startförbud, detta enligt Göran Wahlman.

Daniel Redén, klädd i grå-beige tröja över mörk t-shirt och med ljusa byxor, ser lugn ut där han sitter. Ömsom koncentrerad, ömsom i ett tveksamt uttryck medan Göran Wahlman lägger fram sin framställan; och vid ett par tillfällen ses han le snett över det Wahlman säger. Hans advokat Jesper Arvenberg lägger fram att ingen information om ”nerved” har funnits vid det aktuella köptillfället (Tattersalls mixedauktion på Meadowlands): Ingenting i auktionskatalog, inte vid hästens box, inte i USTA:s register, ingenting i några transportpapper. Han lägger vidare fram kritik mot ST över att de inte utfört en objektiv utredning; att den varit ensidig, att man ej fått tillgång till material, och att de i kommunikation med USTA fått USTA att tro att detta skulle handla om en allvarlig brottsutredning.

I det något senare förhöret med Redén blir det känslosamt. Efter flera redogörelser kring händelser som visar på att Propulsion, enligt Daniel Redén, från första stund i Sverige haft känsel och reagerat på smärta, säger han till slut: ”Jag vet, jag vet, att Proppen har känsel …”. Då stockar sig rösten på Redén, han tittar ner i bordet, för händerna mot sina ögon, några tårar kommer, och rummet med utsikt över Sveriges Nationalarena för travsport, Solvalla, stannar upp för tag. Innan han hämtar sig och förhöret kan fortsätta. Bland annat svarar Daniel då på frågor om de rykten om nervsnittningen som sägs ha florerat.
– Jag hade inte hört någonting förrän 2019, och det var från Norge dessa kom. Vi låg just då i en fejd med en kund kring en försäljning (Pastor Stephen, reds. anm.) och då hörde jag det för första gången.

Sommaren 2019 gjordes ju den numera berömda kontrollen av Propulsion, ute på Daniel Redéns gård. Efter ett tips som nått ST utfördes denna av dåvarande säkerhetschefen Stein Morten Johansen och veterinär Sune Hansen. I samma veva bad Redén dem även att kolla två andra importerade USA-hästar, förklarar han. Såväl Propulsion som de övriga två hästarna reagerade på exakt samma vis = visad känsel på samtliga hovar. Kort senare under förhandlingarna läser Redén på begäran av ÖD ordagrant upp det mejl som skickades ut av Stein Morten Johansen efter besöket. Skickat den 26/6-2019, ett mejl som också gick till de högsta ST-medarbetarna, och där det framgår att allting så att säga är under kontroll.

Eftermiddagen går åt till förhör med vittnen. Utöver de uppgifter Redén lämnat om hästens bevisade hovkänsel i kontakten med sin Propulsion, vittnar nu till att börja med Johnny B Karlsson om det hela:
– Jag har jobbat som hovslagare på heltid i över tio år, och har nog inte skott någon annan häst lika ofta och mycket som just Propulsion. På grund av just hans känslighet, att han tävlade med päronskor, men inte kunde ha dem på sig för länge. I över fem års tid betedde han sig likadant hela tiden, och var snarare åt det överkänsliga hållet än tvärtom, sade Johnny.

Han berättade till exempel om en händelse den 26/1 2016, kring en hovböld i hörnstödet; och menade att en sådan finner man som hovslagare eller i annan roll inte; om inte hästen själv visar på den – och reagerar.
– Det är hundra procent säkert att Propulsion haft full känsel hela tiden.

Efter detta var veterinär Jonas Tornell med via telefon. Genom en fransk veterinärs, JeanMarie Denoix, specialkunskaper hänvisade han till att ”eftersom nervsnittningen har handlat om laserkirurgi så har nerverna på Propulsion växt ut snabbt”. Han menade också att det faktum att man tidigt fått en reaktion vid ett böjprov med emfas tyder på känsel.
– Orsakar man en reaktion på ett böjprov säger det mycket, för den kraften är ingenting mot hur det är när en häst springer i full fart på en tävlingsbana.

Tornell ansåg det också märkligt att det från Patty Hogans klinik inte sänts ut någon journal efter ingreppet, utan bara ett namn inom citationstecken (bild nedan), och inte ens med något registreringsnummer.

Efter en av ett flertal kaffepauser var det så dags för veterinär Daniel Söderberg och Propulsions skötare Ellinor Wennerbring.

Söderberg uttryckte:
– Hästen hade full känsel när jag gick igenom honom första gången, och jag har aldrig misstänkt, varken nu eller tidigare, att Propulsion är nervsnittad.

Ellinor Wennerbring:
– Han har alltid visat att han har full känsel. Han har aldrig varit annorlunda jämfört med andra hästar jag skött, när det gäller känslighet. Vid något tillfälle har han varit jättehalt, och inte ens velat gå framåt

Dagens sista vittne (åberopat av ST) var veterinären Flemming Winberg, kring neurektomi. Winberg hänvisade till en trovärdig och stor undersökning, som visade att efter tre-sex år efter en nervsnittning, så är andelen hästar som inte fullt återfått känseln i sina hovar två tredjedelar.

Göran Wahlman ställde frågan:
Varför nervsnittas en häst?
Winberg:
– För att det på grund av problemen är det enda sättet att få hästen smärtfri.
Winberg menade vidare kring hur snabbt nervsnittade hästar får tillbaka känseln, att det är svårt att säga. Detta eftersom känseln i huden kommer tillbaka snabbt, och att det är detta som gör att hästarna reagerar på smärta. Känseln i huden.

Här ställde Jesper Arvenberg frågan – gör du själv några nervsnittningar?
– Nej, det kan man inte säga, svarade Winberg. Fast i samband med gaffelbandsoperationer förekommer det att man snittar nerver i anslutning till dessa.

Så på det sättet förekommer det tävlande hästar i Sverige som har nervsnittats här i Sverige?
– Hm, ja, om man drar det långt, så ja.

Under torsdagen hålls förutom slutanföranden förhör med Sten Morten Johansen, Christina Olsson angående Svensk Travsports hantering och handläggning av importen av Propulsion samt efterföljande handläggningsåtgärder inom ST, veterinär Mårten Hansson, Maria Croon angående Svensk Travsports utredning av Propulsion/Daniel Redén samt veterinären Sune Hansen angående undersökning av Propulsion och slutsatser efter undersökningen.

Henrik Ingvarsson

Växte upp i den kritvita travfläcken Blekinge, men lyckades via en halvkringlig väg på något vis ändå ”trilla dit” i tidiga tonår.

follow me