ST utreder (fler)dopningsfall i Halmstad

I början av veckan publicerade Svensk Travsport (ST) två domar gällande överträdelser av Svensk Travsports Antidopningsreglemente.
Det hela gällde de båda Halmstadtränarna Peter Arnqvist och Hanna Lähdekorpi efter ett besök i deras stallar den 8 juni i år.

Trottosport kan utöver detta berätta och avslöja att det även pågår en process kring ytterligare en Halmstad-tränare, Jerry Riordan, även det med anledning av det aktuella besöket på Hallandsbanan den 8 juni.
– Så är det, det pågår en utredning kring Jerry Riordan, men den innehåller fler delar att undersöka, och därför tar den längre tid för oss, säger Mattias Falkbåge.

Besöket från ST har dessutom följts upp av Länsstyrelsen i Halland, som den 31 oktober i år gjorde en kontroll hos Riordan. Ett besök för ”efterlevnad av Jordbruksverkets föreskrifter”. Enligt rapporten från tillfället framgår det att det fanns ett flertal avvikelser även under denna dag, såväl kring behandling som rapportering och journalföring. Av sekretesskäl dock inte vilka dessa avvikelser var.

Hanna Lähdekorpi och Peter Arnqvist dömdes båda till 10.000 kronor i böter för att i sina stallar innehaft ett läkemedel som inte är godkända att säljas eller användas i Sverige. Det aktuella medlet var Fura-Zone, en produkt som innehåller nitrofurazon.

Henrik Ingvarsson
henrik.ingvarsson@telia.com

Läs också:
https://www.trottosport.nu/2021/10/25/jerry-riordans-slangning-gar-inte-att-blunda-for/

Växte upp i den kritvita travfläcken Blekinge, men lyckades via en halvkringlig väg på något vis ändå ”trilla dit” i tidiga tonår.

follow me