”Be polisen om hjälp och stäng av Jerry Riordan”

Jerry Riordan. Namnet på allas läppar. Åtminstone inom travsporten. Travtränaren som utpekas som en fuskare.

Vittnesmålen om fusket är många. Ett flertal har redovisats här på Trottosport den senaste veckan. Konkurrenterna verkar närmast uppgivna. Över att inte mötas på samma villkor.
– Nu har Riordan ögonen på sig. Se då vad som hände på V75 i lördags. Hans hästar var helt plötsligt som ”vanliga” hästar.

Så säger en stortränare som hörde av sig igår kväll. Han vill se ett snabbt agerande av travförbundet (ST). Gärna med polis inkopplat.
– Jag tycker att ST skall be polisen om hjälp med en ordentlig utredning. Med poliser som kan det här med förhörsteknik. Som kan bedöma tips och bevis. Det finns ju många vittnen, säger tränaren.

Han tycker också att ST skall stänga av Riordan under utredningen.
– Vi kan inte ha det så här att han får fortsätta att starta hästar innan en utredning är klar.

Tror du att vittnen träder fram om polisen blir inblandad?
– Det är jag ganska säker på…

Mattias Falkbåge, utredningschef på Svensk Travsport, kommenterar tränarens utspel:
– Det är väl så här, att ska vi involvera polisen, om de ska få mandat att utreda, så behöver det finnas en misstanke om brott mot straffrätten eller speciallagstiftningen. Polisen utreder inte överträdelser av vårt reglemente. Men skulle det handla om brott som polisen kan utreda så har ST möjlighet att göra en polisanmälan samt ha en dialog med polisen om samarbete.

Men har ni själva verktygen och resurserna som ett sådant här ärende skulle innebära, på det sätt som denne tränare föreslår?
– Jag skulle nog säga att just förhörsteknik och den delen; där har vi en kompetens där vi är väl försedda, kanske är det till och med en av våra styrkor. Dels har jag själv arbetat tio år inom polisen med just de här delarna, dels har vi Jesper Holm, som också har bred erfarenhet som utredare. Så just grenen förhörsteknik, den kan vi.

Är åtgärder som ligger i linje med det tränaren i vår artikel önskar, något som är aktuellt just nu i er regi?
– Jag kan inte gå in på det enskilda ärenden, som i detta fall Jerry Riordan. Men all information som kommer in är viktig, och jag ser en väsentlig ökning av både tips om saker och i folk som hör av sig och bara vill ställa frågor, kring om hur vi arbetar. Det har helt klart satts igång en diskussion, och det händer mycket just nu.

Men rent hypotetiskt, skulle ni kunna börja driva ett ärende, med enbart en rad vittnesmål som grund?
– Det absolut viktigaste är att vi som steg ett får in information oavsett om den är anonym. Har vi som nästa steg sedan någon eller några som är beredda att stå upp för den informationen via vittnesmål så har vi ett mycket bättre utredningsläge. Vi kommer att kunna driva ärenden där vi enbart har vittnesmål som grund. Om det sedan håller hela vägen till en fällande dom kommer bero på omständigheter i det enskilda fallet och hur bevisningen i övrigt ser ut.

Det har nämnts att ett nytt verktyg för antidopningsarbetet är på gång, kan du säga något mer konkret kring det?
– Jag vill inte göra det i dagsläget, men det är i alla fall nära förestående, och något som kan nyttjas såväl i träning som vid tävling, säger Mattias Falkbåge.

En annan sak som stortränaren reagerar starkt över är att kollegor till honom kör Jerry Riordans hästar i loppen.
– Det är för mig ofattbart. Här har vi en tränare som uppenbart fuskar för att slå sina konkurrenter i loppen. Ändå accepterar några av dessa att köra åt honom, avslutar tränaren.

Lennart Persson och Henrik Ingvarsson