Riordan-ärendet: Fler vittnen bekräftar slangning

Efter Trottosports publicering för en vecka sedan, av dels bilderna (en av dem ses nedan) när Jerry Riordan ses slanga en häst på Grosbois dagen före det att den det aktuella stoet Zahra Mil ska starta på Vincennes, under Prix d’Amérique-helgen 2019, dels de flertal vittnesmål som vi refererade till, där det uttrycks att det kontinuerligt pågår oegentligheter i dennes stall på Halmstadtravet, så har ytterligare uppgifter inkommit till oss.

Från källor som är kända för oss, men där personerna önskar vara anonyma, som gör gällande, och ytterligare bekräftar de upplysningar vi som sagt har rapporterat om.

Och i en kontext som i grunden handlar om: att det under inga omständigheter enligt det svenska antidopningsreglementet är tillåtet för en tränare att utföra ”nässvalgsondning”, i vardagsspråk kallad slangning, på en häst. Detta måste och får enbart utföras av veterinär, oavsett vilken typ av medel som tillförs aktuell häst.

Av en dryg handfull källor vi kunde hänvisa till vid publiceringen förra veckan, kunde bland annat en av dem citeras så här, apropå Riordans verksamhet på travbanan i Halmstad:
– Detta utförande, slangning, sker hela tiden. Jerry är en duktig tränare, visst, men han gör också saker som man bara inte ska hålla på med. Och bland annat av den anledningen kunde jag inte vara kvar där. Jag ville inte lära mig att slanga, som han tyckte. Jag vill ha en ren sport, där alla tävlar på lika villkor. Riordan slangar kontinuerligt sina hästar efter träningsjobben, inte sällan med DMSO.

Utöver det kunde vi också peka på källor som uttryckt att man bevittnat annan typ av åtgärder, som ledbehandling, vilken också det i oegentlighet med antidopningsreglementet utförts av Riordan själv.

Här är som sagt några mejl som sedan dess inkommit, där människor vittnar om följande:

Den senare av dessa källor lägger till följande, i samtal per telefon med Trottosport:
– Just det här var i Italien, där jag med egna ögon såg Jerry slanga efter varenda jobb, på varenda häst. Det handlade mest om vitaminer och elektrolyter efter träning. Men jag har också vid flera tillfällen bevittnat när han via slangning själv tillfört bikarbonat, alltså milkshake, inför lopp. Jag har bekanta som tills nyligen jobbat för honom, och som vittnar om att det även i Halmstad kontinuerligt sker slangning.

Vid just så kallad ovan nämnd milkshakedoping, sker en tillförsel av substanser som bikarbonat eller citrat. Detta förfarande medför att hästarna inte känner av mjölksyra på samma sätt som de gör i normalt tillstånd, och att hästarnas tröskel för trötthet höjs väsentligt. Det är också förekommande i hästvärlden att på detta vis – som en av våra källor säger – just tillföra medikamentet DMSO (Dimetylsulfoxid), ett medel med antiinflammatoriska (och som håller borta bakterier) och smärtlindrande egenskaper och som i detta användningsområde – slangning – är förbjudet.

Jan-Olof Molin är sportchef på Halmstadtravet, där Jerry Riordan sedan 2014 bedriver sin tränarverksamhet.
Hur har dessa uppgifter som nu vecklas fram kunnat undgå er i ledningen på Halmstadtravet? Varför har ni inte agerat?
– Ryktesspridning förekommer återkommande, rykten som även kommit oss till del. Svensk Travsport – Sten Morten Johansen i fallet när den aktuella bilden togs, numera Mattias Falkbåge – är det som ansvarar, och skall ansvara för utredning/ar.

Hur ser ni på banan, på de omständigheter som framkommit tidigare, och som i denna artikel vidareutvecklas?
– Vi för en löpande dialog med Svensk Travsport i denna fråga, precis som i flera andra. Hästvälfärden och antidopingarbetet är en prioriterad fråga för Svensk Travsport. Arbetet har utvecklats och intensifierats genom nya processer med tillsättande av ny utredningschef, utvecklande av visselblåsarsystem, med mera.

Hur går ni som bana vidare med detta?
– Med en förtätad dialog med förbundet, som håller oss informerade – eftersom det är de som utreder.

Henrik Ingvarsson

HÄR kan du läsa om du hur stöttar Trottosport.

Växte upp i den kritvita travfläcken Blekinge, men lyckades via en halvkringlig väg på något vis ändå ”trilla dit” i tidiga tonår.

follow me