Åbys ordförande om SD-skylten: ”Vi följer vad ST säger”

Som Trottosport som enda media uppmärksammat finns sedan två veckor tillbaka en kontroversiell reklamskylt för riksdagspartiet Sverigedemokraterna uppsatt på Sveriges näst största travbana – Åby i Mölndal, strax utanför Göteborg. Många har reagerat på detta, bland annat jag själv – som den ende i media – inte minst med anledning av att jag anser att detta partis värderingar går så stick i stäv med vad Svensk Travsports (ST) diskrimineringspolicy ger uttryck för. En policy som bland annat låter enligt följande:

”I travsporten är gemenskap ett kärnvärde och det rimmar illa med diskriminering i alla dess former. Syftet med denna policy är att motverka och förebygga alla former av diskriminering och stärka grundtanken om alla människors lika värde. Med det menas att alla som vill ska kunna vara med i travsporten utifrån sina förutsättningar – oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar. Här ska alla känna sig välkomna och väl bemötta”.

Åby har genom marknadschefen Kristoffer Jakobsson sedan tidgare uttalat sig om saken till Trottosport:
– Operativa banrådet har godkänt Svensk Travsports Partner Policy och där är samtliga godkända politiska partier med. FM-reklam har ett avtal med oss om skyltarna och säljer dom till sina kunder. Frågan är komplex till viss del. Och Åbytravet vill vara en arena där alla är välkomna oavsett.

Peter Bronsman (bilden ovan), Åbys ordförande, ger nu sin syn på saken.
– Min, och Åbys, grundinställning är att vi ska vara neutrala till sådant här. Det är FM-reklam som via ett avtal med oss har ansvaret för reklamen på Åby och på många andra travbanor, och Åby ska aldrig lägga sig i vilka förhållningssätt som kommer från Svensk Travsport (ST). Åbytravet själva har inga regler för detta, utan vi följer helt vad ST säger och beslutar kring det hela, säger Peter Bronsman.

Men rent konkret, hur tycker du att ST:s diskrimineringspolicy harmoniserar med det aktuella partiets hållning?
– Jag tror att vi som travbana ska akta oss för att tolka det, och som sagt vara neutrala kring politiska budskap.

Andra banor, andra idrotter, har valt att avstå från alla typer av politiska reklambudskap, hur ser du på det?
– Jag tycker att det ska vara samma regler på alla travbanor, att det utan att skyla över allt ansvar på dem är upp till ST att bestämma. Om det sedan är dags att se över reglerna, och ändra dem, det är en annan sak. Det kanske det är. Jag vet ju att till exempel fotbollen är väldigt restriktiva kring politisk reklam på arenorna.

En del organisationer som arbetar för acceptans och människors lika värde har uttryckt sin både förfäran och oro kring att Åby skyltar med Sverigedemokraterna, hur ser du på det?
– Det kan jag ha förståelse för. Och vi får väl se hur det här artar sig. Det är ju ofta, ja nästan alltid; att när något ställs på sin spets, det är då som det börjar diskuteras, och så har ju gjorts nu. Så vi får väl se vart det här landar framöver. För oss på Åby är alltid det viktigaste att hålla vår banas och travsportens fana högt.

Till skillnad från Åby bestämde till exempel Sörmlands Travsällskap under veckan att man återupprepar ett tidigare taget beslut om att inte tillåta några politiska budskap överhuvudtaget på banan. Men hänvisning till att ”det finns juridisk täckning för att som enskilt sällskap bestämma detta”.

Växte upp i den kritvita travfläcken Blekinge, men lyckades via en halvkringlig väg på något vis ändå ”trilla dit” i tidiga tonår.

follow me