Vad gör SD-reklam på en svensk travbana?

Annons

Som vi – och kanske framförallt jag – har synpunkter på och tar upp i veckans avsnitt av vår podcast.

En företeelse under lördagens Åby Stora-dag gjorde mig provocerad. Rejält till och med.

Nämligen det faktum att Åbytravet under (eller om det är från och med) sin största tävlingsdag för året hade sålt en av de främsta reklamplatserna på banan till – Sverigedemokraterna.
Eller egentligen … det är företaget FM-reklam som sköter det hela för Åbys räkning, det är de som har satt upp skylten, samtidigt som … Mölndalsbanan naturligtvis har all möjlighet att invända mot den. Och dessutom, enligt Mats Heed på FM-reklam, ska man också ha fått okej från Åby innan det spikades upp. FM-reklam som i sin tur fått frågan från Sverigedemokraterna, kring möjligheten att få synas på en skylt längs banan.

Åby kommenterar genom Kristoffer Jakobsson saken så här:
– Operativa banrådet har godkänt Svensk Travsports Partner Policy och där är samtliga godkända politiska partier med. FM-reklam har ett avtal med oss om skyltarna och säljer dom till sina kunder. Frågan är komplex till viss del. Och Åbytravet vill vara en arena där alla är välkomna oavsett.

Maria Croon, vd på Svensk Travsport lämnar följande kommentar:
– Vi hade mycket riktigt en diskussion i operativt banråd runt det här med politiska partier utifrån travsportens partnerpolicy. Några banor hade redan vissa sponsorskap från politiska partier och utifrån det blev beslutet att banorna när de själva säljer sponsorskap ska kunna välja om de vill samarbeta med politiska partier och då ska det gälla alla riksdagspartier. När det gäller de nationella partnerskapen är policyn mer begränsad.

Personligen förstår jag inte resonemangen. För det första hade det såklart varit bra mycket enklare att avveckla snarare än utveckla. Att istället vika av mot till exempel fotbollens håll, som har mycket strikta förhållningsregler kring politiska partier.

För det andra. I synnerhet när det handlar om ett parti som Sverigedemokraterna, med tanke på att det bland annat står så här i Svensk Travsports diskrimineringspolicy:

I travsporten är gemenskap ett kärnvärde och det rimmar illa med diskriminering i alla dess former. Syftet med denna policy är att motverka och förebygga alla former av diskriminering och stärka grundtanken om alla människors lika värde. Med det menas att alla som vill ska kunna vara med i travsporten utifrån sina förutsättningar – oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar. Här ska alla känna sig välkomna och väl bemötta”.

Då får jag helt enkelt inte ihop Åbys och Svensk Travsports syn på saken. Med tanke på hur partiet SD står kring just människors lika värde oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar. Att sälja en reklamplats på första parkett till ett parti som går så stick i stäv med just denna Svensk Travsports policy.

Jag ser två valmöjligheter här. Bara två.

Antingen säger man nej (något som dessutom i sammanhanget får anses ganska enkelt) till ett parti med SD:s värderingar.

Eller – så får den svenska travsporten helt enkelt kasta sin vackra diskrimineringspolicy all världens väg. Ibland måste faktiskt ord också omvandlas till handling.

Stå för det man säger kort och gott, ska det vara så omöjligt.

henrik.ingvarsson@telia.com

Växte upp i den kritvita travfläcken Blekinge, men lyckades via en halvkringlig väg på något vis ändå ”trilla dit” i tidiga tonår.

follow me