Straffet klart för B-tränaren i ”Anabola”-fallet

Domen i det ärende som Trottosport den senaste veckan beskrivit och rapporterat om har nu publicerats och offentliggjorts. För den tränare av hästen Power Memphis, vilken efter seger i ett montélopp på Solvalla den 22 januari 2020 efter ett taget hårtest lämnade ett positivt A-prov. Även B-provet visade sig senare positivt, något som offentliggjordes på Svensk Travsports (ST) hemsida den 23 juni 2020.

STAD, Svensk Travsports Ansvars- och disciplinnämnd, dömer nu B-tränaren ett år senare (cirka 1,5 år sedan loppet reds) till 10.000 kronor i böter för detta.
Talan/överklagan mot STAD:s beslut får föras hos Svensk Travsports överdomstol.

B-tränaren har, som Trottosport avslöjat, tidigare i svensk domstol fällts för ett flertal dopningsbrott i andra sammanhang. Bland annat 2012; då B-tränaren för två fall av grovt dopningsbrott, ett försök till grovt dopningsbrott samt häleri dömdes till fängelse i 2,5 år.
Utöver detta har B-tränaren 2019 också dömts till fängelse i tio månader för Grov kvinnofridskränkning och misshandel.

Den aktuelle B-tränaren står, som styrelsemedlem i aktuellt bolag, också bakom nätbutiksförsäljning av diverse förbjudna medel och preparat inom travsporten, till exempel franskt blister.

Domen kan nedan läsas i sin helhet:

Växte upp i den kritvita travfläcken Blekinge, men lyckades via en halvkringlig väg på något vis ändå ”trilla dit” i tidiga tonår.

follow me