Få på plats från STAD i Propulsion-målet

För snart en vecka sedan avslutades förhandlingarna inför Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd (STAD) i det kanske mest uppmärksammade och omdiskuterade ärendet av juridisk karaktär i svensk travsports historia. Propulsion-fallet, givetvis. Efter nästan 15 månader var det till sist dags, och om ungefär tre veckor sägs dom i målet komma. Från just STAD.

Med tanke på att det är just det intrikata fall som det är, så kanske det är på sin plats att reda ut hur omständigheterna var kring dessa förhandlingar. Svensk Travsport representerades av förbundsjurist Göran Wahlman och chefsveterinär Antti Rautalinko och Daniel Redén (Stall Zet) av advokat Jesper Arvenberg.

Hur såg då STAD ut, de som ska döma i denna första instans, under dessa förhandlingar? Ja, om vi till att börja med bara reder ut vilka som ingår i nämnden och hur stadgarna ser ut när det gäller just STAD:

Under Propulsion-handlingarnas tre dagar fanns fyra stycken ledamöter närvarande. Enligt 72§ består nämnden av sex personer, i detta mål fanns endast fyra på plats. Just fyra är dock precis det antal som är minimum för att nämnden ska kunna vara beslutsfattande.

Enligt uppgifter till Trottosport är det dock första gången när det handlar om ett ”större mål” som STAD representeras av färre än fem ledamöter. Detta i det största och kanske viktigaste ärendet i historien. Det fanns ingen med det som beskrivs ”veterinärmedicinsk sakkunskap” närvarande. Detta eftersom det sent från Redéns ombuds sida uppmärksammades att den ledamot med nämnda veterinära kunskaper, Henrik Magnusson, har haft en nära koppling med ST:s ordförande Marjaana Alaviuhkola (arbetat med och i Alaviuhkolas veterinärverksamhet), och därmed – en självklarhet kan tyckas – inte var lämplig att finnas med i nämnden. Henrik Magnusson ersattes därför sent av juristen Johan Kvart, vilken alltså är suppleant i STAD.

Allt som allt bestod nu STAD av: Björn Samuelsson (ordförande – jurist), Lennart Olsson (förtroendevald trav), Johan Kvart (jurist) och ytterligare en person.

Växte upp i den kritvita travfläcken Blekinge, men lyckades via en halvkringlig väg på något vis ändå ”trilla dit” i tidiga tonår.

follow me